Welkom

Speelgoed! De één heeft er veel te veel van. De ander heeft (bijna) niets, omdat de financiële situatie dit niet toelaat. Stichting Speelkr8 helpt hierbij een handje.

Stichting Speelkr8 zamelt gebruikt en nieuw speelgoed in. Met als doel om kinderen van 0-10 jaar in bijstandsgezinnen ook lekker te kunnen laten spelen. Het speelgoed ondergaat een grondige controle, selectie en indien nodig reparatie. In samenwerking met gemeentes in Noord-Brabant ontvangen bijstandsgezinnen in de Sinterklaasperiode een gratis speelgoedpakket.

Wilt u Stichting Speelkr8 ook helpen?
Of het nu gaat om het aanleveren van speelgoed, helpen als vrijwilliger of andere donaties. Elke vorm van hulp is welkom. Kijk onder de knoppen Hulp of Donaties.